Puc retornar una comanda de Komvida?

Aquí ens hem de posar una mica més tècnics i seriosos! Segons el que disposa l'article 103, apartat d), del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a "el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa" . Com t'hem dit més amunt, Komvida és un producte que s'entrega refrigerat, per la qual cosa el control de la cadena de fred i de la correcta conservació es perdria en el mateix moment de l'entrega. D'aquí que no sigui possible exercitar el desistiment en aquest cas.

No obstant, estem en hola@komvida.com per ajudar-te en tot el que necessitis.