Política de devolucions i gestió d' incidències

Aquí ens hem de posar una mica tècnics i seriosos! Tal com expliquem en l'apartat 7 de les nostres Condicions de compra, segons el que disposa l'article 103, apartat d), del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a "el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa". Komvida és un producte que es lliura refrigerat, per la qual cosa el control de la cadena de fred i de la correcta conservació es perdria en el mateix moment de l'entrega. D'aquí que no sigui possible exercitar el desistiment en aquest cas.

 Pot succeir que, per desgràcia, en algun moment del viatge, hi hagi una incidència i el paquet no arribi en perfectes condicions. Si reps la teva comanda dins d'una caixa de cartró trencada, mullada, o mal embolicada, per favor, no acceptis els béns.

 

En el cas que no rebes el paquet o, una vegada rebut, t'adones que algun producte està deteriorat, danyat o trencat, no arriba de forma refrigerada, és diferent al sol·licitat, t'arriba de manera parcial, per favor, posa't en contacte amb nosaltres al més aviat possible a hola@komvida.com per poder gestionar l'ocorregut. En aquests casos, és important que conservis tant el paquet com els productes i els facis fotos per avaluar els possibles danys (fotos de l'etiquetatge, de l'embalatge exterior i de l'interior del paquet).